Disclaimer IJsvogel Retail

De website www.ijsvogelretail.nl (Website) en de informatie daarop, wordt jou aangeboden door IJsvogel Retail B.V. (IJsvogel Retail of wij). Deze disclaimer is van toepassing op jouw gebruik van de Website. Door het gebruik van onze Website ga jij akkoord met toepasselijkheid daarop van deze voorwaarden.

Informatie en aansprakelijkheid

IJsvogel Retail besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar Website en de informatie daarop, desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Wij geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de Website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief en zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud (teksten, merken, illustraties, foto’s, video’s etc.) gemaakt door of namens IJsvogel Retail, kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en mag niet zonder onze toestemming opnieuw gekopieerd en/of gedeeld worden. Tenzij anders aangegeven, berusten alle (intellectuele eigendoms)rechten op de Website en de informatie daarop bij IJsvogel Retail.

Informatie van derden

De Website bevat links naar externe internetpagina’s. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van dergelijke websites van derden. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die op deze websites worden geuit.

Toepasselijk recht

Op de Website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Wijzigingen

Wij kunnen de informatie op of via de Website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient daarom aanbeveling periodiek na te gaan of de informatie op of via deze Website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Contact

Indien je vragen hebt over deze disclaimer, kun je ons bereiken via:

  • E-mailadres: info@ijsvogelretail.nl
  • Telefoonnummer: 0318 759 259 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)
  • Bedrijfsadres: Galvanistraat 100, 6716 AE Ede
  • Postadres: Postbus 4012, 6710 AE Ede
  • KvK nummer: 09083699
  • Btw-identificatienummer: NL803234168B01