top of page
Disclaimer en privacy

 

Dit is de website van:

  • De IJsvogel Groep B.V. handelend onder de naam IJSVOGEL RETAIL, inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09083699, B.T.W.-nummer is NL NL 803234168 B01; hierna te noemen: “IJSVOGEL RETAIL”.

  • E-mailadres: info@ijsvogelretail.nl

  • Telefoonnummer: 0318 759 259 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)

  • Voor zakelijke doeleinden bel: 0318 – 759 200

  • Bedrijfsadres: Galvanistraat 100, 6716 AE EDE

  • Postadres: Postbus 4012, 6710 AE EDE


Consumentendata
IJSVOGEL RETAIL verzamelt via haar winkels, websites, applicaties en andere diensten Consumentendata zoals NAW gegevens zomede andere voor haar als ondernemer relevante informatie in over jou, welke gegevens en informatie hierna zal worden aangeduid als “Consumentendata”, die door haar en haar winkels zowel in eigen beheer als door haar franchisenemers worden gebruikt om beter aan de wensen van jou als consument te kunnen voldoen.


IJSVOGEL RETAIL is verantwoordelijk voor de Consumentendata die worden verkregen via voornoemde kanalen. Onder IJSVOGEL RETAIL valt niet alleen voornoemde vennootschappen, maar ook alle gerelateerde vennootschappen, zoals Boerenbond Retail B.V., Pets Place Retail B.V. en Buying4Pets B.V. IJSVOGEL RETAIL staat er voor in dat de Consumentendata op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving door haar en haar winkels (al dan niet in eigendom) wordt verzameld en gebruikt. Conform de Wet Bescherming Consumentendata heeft IJSVOGEL RETAIL de verwerking van de Consumentendata aangemeld bij de Autoriteit Consumentendata (hierna: “AP”) te Den Haag.


IJSVOGEL RETAIL doet haar uiterste best te zorgen voor een transparante, persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. In dat kader informeert IJSVOGEL RETAIL jou in dit Statement welke Consumentendata zij over jou als klant en /of bezoeker verzamelt, voor welke doeleinden deze Consumentendata door haar worden gebruikt en hoe lang deze Consumentendata worden bewaard.


Vanzelfsprekend kan dit Privacy en Cooky Statement van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy en Cooky Statement is altijd te vinden op www.petsplace.nl (Website IJSVOGEL RETAIL en Boerenbond), hierna te noemen: “Website”. Indien het Privacy en Cooky Statement substantieel wordt gewijzigd zal IJSVOGEL RETAIL dit enige tijd op haar Website vermelden.


Op welke wijze wordt Consumentendata verzameld
Bij bezoek aan de Website legt IJSVOGEL RETAIL Consumentendata vast.
Ook maakt IJSVOGEL RETAIL gebruik van de door jou geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor IJSVOGEL RETAIL toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Als je communiceert via de social mediapagina’s van IJSVOGEL RETAIL (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de "Like" knop te klikken) kunnen Consumentendata over je inzichtelijk worden voor IJSVOGEL RETAIL.
Dit Privacy Statement geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de desbetreffende social media platforms. Indien je ervoor kiest de IJSVOGEL RETAIL Website of andere IJSVOGEL RETAIL (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw Consumentendata (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van IJSVOGEL RETAIL en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.


Doel en gebruik Consumentendata
IJSVOGEL RETAIL verzamelt en verwerkt Consumentendata voor de volgende doeleinden:
•    de uitvoering van bestellingen van producten of diensten;
•    het toesturen van nieuwsbrieven en om te informeren over aanbiedingen en acties;
•    het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van o.a. eerdere aankopen (zie ook: paragraaf “Persoonlijke Aanbiedingen”);
•    het analyseren, onderhouden en/of optimaliseren van de Website en de VIP Club app;
•    het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van Consumentendata ten behoeve van product- en dienstontwikkeling.


Als je jonger bent dan 18 jaar
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de winkels, Website(s) en applicatie(s) van IJSVOGEL RETAIL. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je slechts Consumentendata aan IJSVOGEL RETAIL verstrekken indien één van je wettelijke vertegenwoordigers (ouder(s) of voogd(en)) hiervoor toestemming heeft gegeven. IJSVOGEL RETAIL vraagt je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je deze toestemming (nog) niet hebt gekregen.


Contact met IJSVOGEL RETAIL
Als je contact opneemt met de klantenservice van IJSVOGEL RETAIL, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van IJSVOGEL RETAIL, zullen je contactgegevens en je vraag of klacht door IJSVOGEL RETAIL worden bewaard. IJSVOGEL RETAIL kan jou vragen om meer Consumentendata te geven indien zij dat nodig vindt voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.
De Consumentendata die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte Consumentendata worden tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Statement vermelde doeleinden.


IJSVOGEL RETAIL Website 
Om de IJSVOGEL RETAIL Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website(s) en te kunnen beveiligen) heeft IJSVOGEL RETAIL bepaalde Consumentendata nodig. IJSVOGEL RETAIL verzamelt daarom automatisch Consumentendata over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de IJSVOGEL RETAIL Website. Deze Consumentendata bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op de IJSVOGEL RETAIL Website en/of VIP Club app bezoekt. Om te zorgen dat je Consumentendata op de IJSVOGEL RETAIL Website snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in de paragraaf “Cookie Statement”.
IJSVOGEL RETAIL zal deze Consumentendata niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de Consumentendata zijn verkregen.


VIP Club Account
Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die IJSVOGEL RETAIL via de website(s) en app aanbiedt, moet je een VIP Club account (hierna: “VIP Club Account”) aanmaken. Wanneer je een VIP Club Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Consumentendata te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Consumentendata te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Consumentendata die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Consumentendata je invult, des te beter IJSVOGEL RETAIL haar dienstverlening op jou kan afstemmen. IJSVOGEL RETAIL gebruikt de verstrekte Consumentendata, naast de verder in dit Privacy Statement genoemde doeleinden, om het VIP Club Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.
De Consumentendata die je opgeeft bij het aanmaken van het VIP Club Account alsmede de Consumentendata die je daarna toevoegt of die via andere functionaliteiten door jou worden verstrekt, worden centraal opgeslagen in de database van IJSVOGEL RETAIL en aan je VIP Club Account gekoppeld. Deze Consumentendata gebruikt IJSVOGEL RETAIL tevens om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. 
Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je Consumentendata moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zullen deze Consumentendata automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw Consumentendata moet invoeren.


Statistisch onderzoek
IJSVOGEL RETAIL streeft ernaar om websites, applicaties en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. IJSVOGEL RETAIL doet haar uiterste best om haar winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van haar klanten en bezoekers.
Hiervoor is het noodzakelijk dat IJSVOGEL RETAIL continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen.
IJSVOGEL RETAIL kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw gegevens. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van IJSVOGEL RETAIL hebben voor dit doel toegang tot jouw (Persoons)gegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.


Toegang tot en aanpassing van jouw Consumentendata
Als je wilt weten welke Consumentendata IJSVOGEL RETAIL over jou verzamelt, kun je IJSVOGEL RETAIL vragen om een overzicht te sturen van deze Consumentendata. Dit verzoek kan je doen middels de IJSVOGEL RETAIL Klantenservice www.IJSVOGEL RETAIL.nl/service of per mail: service@petsplace.nl
IJSVOGEL RETAIL zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het IJSVOGEL RETAIL Account. Als je het overzicht Consumentendata wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. IJSVOGEL RETAIL zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien IJSVOGEL RETAIL besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal IJSVOGEL RETAIL aangeven waarom zij dat niet zal doen. Je kunt jouw eigen Consumentendata ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen IJSVOGEL RETAIL Account.


Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
IJSVOGEL RETAIL schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die IJSVOGEL RETAIL inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers), voor producten en diensten waarbij IJSVOGEL RETAIL als tussenpersoon optreedt (zoals voor leveranciers) en voor haar klantenservice. Consumentendata worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Consumentendata verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor IJSVOGEL RETAIL en heeft IJSVOGEL RETAIL de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien IJSVOGEL RETAIL hiertoe wettelijk is verplicht, worden Consumentendata verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.


Beveiliging van Consumentendata
IJSVOGEL RETAIL hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Consumentendata. IJSVOGEL RETAIL heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Consumentendata te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt IJSVOGEL RETAIL tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.


Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:
IJSVOGEL RETAIL B.V.
Afdeling Consumentenservice
Postbus 4012
6710 AE EDE
e-mailadres: info@ijsvogelretail.nl
telefoonnummer: 0318 759 259 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)

bottom of page