Privacyverklaring IJsvogel Retail

In deze privacyverklaring lees je hoe IJsvogel Retail omgaat met jouw persoonsgegevens op de website www.ijsvogelretail.nl (Website). We leggen je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel, hoe we met deze persoonsgegevens omgaan, welke rechten je hebt en hoe je deze kunt uitoefenen.

Met IJsvogel Retail of wij bedoelen we in deze privacyverklaring de vennootschap IJsvogel Retail B.V.

IJsvogel Retail is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van gebruikers van de Website.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens via onze Website:

 • Contactgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer of bedrijfsinformatie die jij aan ons verstrekt via de e-mail, post of telefoon. Wij verwerken deze persoonsgegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen via onze klantenservice. Jouw contactgegevens en je vraag of klacht zullen door IJsvogel Retail gedurende 1 maand worden bewaard.
 • Websitegebruik, zoals datum en tijd van jouw bezoek van de Website, de pagina’s die jij hebt bezocht en de tijd die jij op de Website hebt doorgebracht. Wij verwerken deze gegevens via het plaatsen van Google Analytics cookies om beter inzicht te krijgen in het gedrag van jou als bezoeker aan onze Website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring op de Website en op andere door deze Website gebruikte kanalen optimaliseren. Wij bewaren deze gegevens voor een periode van 14 maanden.

Informatie over het verwerken van persoonsgegevens in kader van ons sollicitatieproces vind je in onze privacyverklaring voor sollicitanten.

Derde partijen

Om jou van dienst te kunnen zijn schakelen wij soms andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Soms zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder. 

Indien wij persoonsgegevens voor ons laten verwerken door een derde partij, sluiten wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Een verwerker kan bijvoorbeeld zijn een reclamebureau dat een e-mailcampagne verzorgt.

Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Jouw rechten op inzage en wijziging

Jij hebt verschillende rechten als het gaat om het gebruik van jouw persoonsgegevens. Deze zijn hieronder beschreven:

 • Inzage. Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens.
 • Wijzigen, aanvullen of aanpassen of verwijderen. Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, aan te passen of te verwijderen. Wij kunnen niet aan elk verzoek voldoen, omdat we soms wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken. Bovendien hebben we bepaalde gegevens nodig om onze diensten aan jou te kunnen leveren.
 • Beperken. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. We kunnen niet aan elk verzoek voldoen om dezelfde redenen als hierboven beschreven.
 • Overdragen persoonsgegevens. Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Geautomatiseerde besluitvorming. Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Je kunt gebruik maken van de bovenstaande rechten door een bezwaar of verzoek in te dienen per e-mail: info@ijsvogelretail.nl of per post: IJsvogel Retail B.V., Postbus 4012, 6710 AE Ede. Wij zullen jouw bezwaar of verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, binnen vier weken behandelen.

Cookies

Op de Website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden op welke wijze gebruikers de Website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen binnen de Europese Economische Ruimte en daarbuiten. Wij verwijzen naar het privacybeleid van Google en meer specifiek Google Analytics om te lezen op welke wijze Google jouw (persoons)gegevens verwerkt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze Website. Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 1 februari 2023.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring of over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken via:

 • E-mailadres: info@ijsvogelretail.nl
 • Telefoonnummer: 0318 759 259 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)
 • Telefoonnummer voor zakelijke doeleinden: 0318 – 759 200 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)
 • Bedrijfsadres: Galvanistraat 100, 6716 AE Ede
 • Postadres: Postbus 4012, 6710 AE Ede
 • KvK nummer: 09083699
 • Btw-identificatienummer: NL803234168B01